Comments on Profile Post by Krysyy

 1. HopeWarrior
  HopeWarrior
  Congrats!
  Nov 14, 2018
 2. 607
  607
  From what?
  Nov 15, 2018
 3. Krysyy
  Krysyy
  From college/university
  Nov 15, 2018
 4. Nickblockmaster
  Nickblockmaster
  Congrats, that’s awesome
  Nov 17, 2018